De 20ste partijdag van de CPSU in 1956:

Beslissend ideologisch keerpunt m.b.t. de restauratie van het kapitalisme in de sovjet-unie en de imperialistische contra-revolutie

In februar 1956· drie jaar na de dood van Stalin – presenteerde de nieuwe partijvoorzitter van de CPSU Chrustschow de wereld een door en door revisionistisch programma. Dat was een fundamentele verandering. Want in alle fundamentele vragen van de klassenstrijd herzag deze partijdag de communistische lijn en verving die door een opportunistische weg van aanpassing aan het wereldimperiallsme. Afgezien van de veroordeling van Stalin in Chrustschow‘ s beruchte „geheime bericht“ u was demeest „sensationele vernleuwing“ op de 20ste partijdag Chrustschow‘ s propaganda van de „vreedzame weg“ naar het socialisme.

De gevolgen waren verschrikkelijlk: alle communistische partijen, die de ,,nieuwe weg“ van de 20ste partijdagzijn gevolgd, wisselden van kleur. De CPSU werd in een reformistisch-burgerlijke partij onder leiding van de Chrustschow·Breschnew-kliek veranderd. Op deze fundamenten werd het kapitalisme met een socialistisch tintje hersteld en de Sovjet·Unie in een staat van uitbuiting en onderdrukking veranderd, in eeu imperialistische grootmacht, die berustte op de uitplundering van andere volkeren en de volkeren binnen de UdSSR. Net zo verschrikkelijk, werd duidelijk dat de zogenaamde „vreedzame weg“ naar bloedige catastrofen leidt, zoalsbij de moord op honderdduizenden communistes en communistcn in Indoneste in 1965 en in Chili in 1973, waar tienduizenden afgeslacht werden.

  • De 20ste partijdag van de CPSU in 1956: Volledig verraad aan de ideeen van het communisme!
  • Het aantreden van de macht van het moderne revisionisme betekent: open contra-revolutie in de praktijk
  • Hoe konden de revisionisten in de socialistische Sovjet-Unie de macht in de communistische partij verkrijgen en het kapitalisme retanreren?
  • De strijd voor de volledige breuk met het moderne revisionisme moet voortgezet en opgevoerd worden!

In addition:

  •  Stalin – een vijand van persoonsverheerlijking
  • Centrale stellingen van de revisionistische lijn vn de 20e partijdag von de CPSU
  • De vrijlating van de nazi-oorlogsmisdadigers in de  Sovjet Unie in 1955 toont het verraad van de CPSU – en de SEDl-revisionisten aan de strijd tegen het Wesduitse imperialisme
  • In de strijd voor de opbouw van de Communistische Partij van Afghanistan/ML door revisionistische contra-revolutionairen en door islamitische reactionairen vermoorde kameraden!
  • Het „oude revisionisme“ en het moderne revisionisme na 1945
  • De contra-revolutionaire balans van de revistionistische „vreedzame weg naar het socialisme“: Bloedbaden aan arbeiders in Indonesie 1965 en Chili 1973

Read more…